Browsing Tag

ابزیان

آبزیان پیش تر ازسفره مردم پرکشیده اند، آقای رئیس جمهور!

محصولات پروتئینی طی سالهای اخیر با افزایش جهشی مواجه بوده اندودر حال حاضر کمترین سهم را در سبد غذایی خانوار دارند، با ادامه این روند در کوتاه مدت، به طور کلی از سفره خانوار حذف می شوند.  حسن روحانی، رئیس جمهور پنج شنبه گذشته…