Browsing Tag

تاج زاده

برای تاج‌زاده های بی تاج

برای امثال تاج زاده ها، تفاوتی نمی کند که یک روز بر روی منتقدین نظام و ولایت فقیه تیغ بکشند و روز دیگر بر علیه آن. رادیکال ها همواره می خواهند مطرح باشند. نگاه ها به دهان آنها باشدو از تعجب متحیر بماند. تاج زاده ها امروز از اساس تئوری…