Browsing Tag

شتاب مرگ‌های کرونایی در کشور/ی

شتاب مرگ‌های کرونایی در کشور
یک فوتی در هر سه تا پنج دقیقه

روند مرگ و میرهای کرونایی در موج چهارم کرونا، به شکلی است که مرز بین سه تا پنج دقیقه یک فوتی کرونا در کشور رقم خورده است.  شرایط کرونایی کشور وخیم‌تر از آن چیزی است که تصورش را در موج چهارم می‌کردیم. به طوری که شاهد رکوردشکنی…