Browsing Tag

نرخ سود

روند قبض و بسط پول در هفته گذشته
آژیر خطر تورمی از بازار بین بانکی/استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی

بانک مرکزی در عملیات بین بانکی خود در هفته اخیر اقدام به جمع آوری پول از بانکها کرد. سقوط نرخ سود حاصل از پول پاشی دولت در بانکها عامل اصلی این اقدام بانک مرکزی بوده تا در پشت جبهه اثر تورمی این عمل را از بین ببرد به گزارش…