Browsing Tag

پاسخ به نگرانی‌ها درباره برگزاری حضوری امتحانات نهای

پاسخ به نگرانی‌ها درباره برگزاری حضوری امتحانات نهایی/ تفکیک دانش آموزان مشکوک به کرونا از سایرین

مدیرکل دفتر دوره اول متوسطه آموزش و پرورش گفت: اگر دانش‌آموزان از ابتدای سال تحصیلی آن مطالبی که در فضای مجازی از طرف معلم به آنها ارائه شده بود را با دقت دنبال می‌کردند، امروز دیگر بابت امتحانات حضوری نهایی احساس نگرانی نداشتند. «مرضیه…