درباره ما

باطن یک رسانه مستقل نیست؛ما خودمان را وابسته به جریان انقلاب میدانیم .جریانی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و شهادت هزاران هزار از برومندان ملت به پیروزی رسید واستمرار یافت.
جریانی که مردم ایران را با همه تفاوت ها و مختصاتش، عزیزو بزرگ میشمارد وخواسته ها و دغدغه هایش را خواسته ها و دغدغه های خودش می داند و در مسیر عدالت خواهی و حق طلبی تلاش میکند تریبون ملت ایران باشد.
“باطن” آموخته است ((ظاهرمردم ،باطن مسئولان است)) و می داند که رسالت خود را باید معطوف به تغییر رفتار مسئولانی کند که به جای پاسخگویی به ملت، همیشه مطالبه گر بوده اند و ملت ایران را از روی ظاهرشان قضاوت کرده اند.
“باطن” میداند که ظاهر و باطن مردم ایران همان است که عیان است و برای رسیدن به اوج آرمان های انقلاب اسلامی و تحقق آمال همه شهدای انقلاب،آنچه باید تغییر کند رفتار و پندارمسئولانی است که با انقلاب و مردم ایران همراه نیستند.
“باطن” وابسته به جریانی است که ملت ایران برایش سالهاست هزینه داده اند ودراین میان تلاش میکنیم ملاحظه هیچ کدام از منسوبان به جناح های کشور را نکنیم ودعا میکنیم درتلاشمان ثابت قدم باشیم.