حریفان اصلی بسکتبال ایران کدام‌اند؟

کارشناس بسکتبال ایران معتقد است که تیم‌هایی چون سوریه و قزاقستان نمی‌توانند برای تیم ملی ایران مشکل‌ساز باشند. محمدرضا اسلامی درباره شرایط تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در پنجره دوم انتخابی…

آخرین اخبار

نگاه