نتیجه یک تحقیق از دانشگاه استنفورد
آیا لبخند ساختگی ما را خوشحال‌تر می کند؟

وقتی احساس ناراحتی می‌کنید و برای انتخاب محرک‌های متداول خود زمان ندارید، ممکن است به یکی از توصیه‌های قدیمی یعنی لبخند ساختگی برای فریب‌دادن و شادکردن خود پناه ببرید؛ اما آیا لبخند ساختگی واقعا…

آخرین اخبار

نگاه