Browsing Tag

الگوی عربی

الگوهای غذایی ایرانیان در گذر زمان

غذا نیاز اساسی و پایه برای هر موجود زنده‌ای است. اما در انسان، این رکن اصلی زنده‌بودن، جنبه‌های مختلفی غیر از زنده نگه‌داشتن جسم دارد. محققان کشور این جنبه‌ها و تغییرات آن در گذر تاریخ را بررسی کرده‌اند. غذا ازجمله صور مهم زندگی مادی بشر…