Browsing Tag

امام رضا ع

نقش روش شناسی مناظرات امام رضا(ع) در ایجاد صلح و امنیت جهانی

بررسی آیات قرآن و احادیث نشان می‌دهد، اسلام به موضوع گفت‌وگو و مناظره، به مثابه روشی مناسب برای برقراری ارتباط و تفاهم بین فرهنگ‌ها و ادیان، توجه ویژه‌ای دارد و مردم را به آن تشویق می کند. امروز سالروز میلاد با سعادت هشتمین خورشید تابناک…