Browsing Tag

باهوش

بزرگترین نشانه هوش چیست؟
5 نشانه آدم های کم هوش را بشناسید

باطن: دنیای ما مملوء از آدم‌های مختلف، با درجات متفاوتی از ضریب هوشی است. تقریباً همه دوست دارند ادعای باهوش بودن کنند، اما آن‌هایی که از هوش بسیار بالایی برخوردارند، گاهی داشتن این ویژگی برایشان دردسرساز می‌شود. با این حال، به ویژه در…