Browsing Tag

برگ چای

مدیر اجرایی سندیکای چای:
۵۰ درصد باغات چای کشور تبدیل به ویلا شدند، از آلمان چای وارد می‌کنیم

مدیر اجرایی سندیکای چای کشور اظهار داشت: در 5 ماه نخست سال جاری حدود 10 هزار تن چای را کیلویی97 سنت یعنی زیر یک دلار صادر کردیم و از سوی دیگر حدود 33 هزار و 437 تن چای از 24 کشور کیلویی 5 دلار وارد کردیم. در اینجا می‌خواهم این پرسش را از…