Browsing Tag

بیکاری پزشکان

ریشه کمبود پزشک در وزارت بهداشت است

یک پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به علت اصلی افزایش نیافتن ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، گفت: برای حل مشکلات کمبود پزشک، باید تعارض منافع در وزارت بهداشت را کنترل کرد. میثم مهدیار، با اشاره به بحران پیری جمعیت کشور و لزوم…