Browsing Tag

بی آبی

بی‌آبی در تهران
جیره‌بندی آب نزدیک است

طی دو سال گذشته تهران به عنوان پرمصرف‌ترین شهر کشور در حوزه آب شناخته شد و با توجه به اینکه ترسال بودیم، مشکل خاصی به وجود نیامد اما امسال ماجرا با دو سال پیش تفاوت دارد چراکه اگر روال به همین صورت پیش برود، تشنگی مهمان پایتخت نشینان…

روایت آسیا تایمز از “بحران آب” در ایران

کم آبی در ایران وارد مرحله بسیار جدی و حساسی شده و در حالی که این موضوع مورد توجه و بحث کارشناسی برخی رسانه های خارجی است ظاهرا در داخل چندان حساسیتی نسبت به آن نه در میان مسوولان و نه در میان مردم دیده نمی شود و به خصوص جایی در میان برنامه…