Browsing Tag

تزریق واکسن

پاسخ به ۶ سؤال درباره واکسیناسیون دانشجویان
اگر کدملی دانشجو در سامانه ثبت نشده بود باید چه کار کند؟

تامین واکسن موردنیاز گروه‌های مختلف موجب شد تا فرایند واکسیناسیون دانشجویان با تاخیر اما بالاخره آغاز شود. دانشجویان از روز گذشته امکان ثبت‌نام در سامانه وزارت بهداشت را پیدا کردند. اما آیا در تزریق اولویت خاصی هم وجود دارد؟…