Browsing Tag

دژپسند

نقش دژپسند در ریزش بازار بورس و تشدید تورم

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد برخی از منابع درآمدی دولت را متوقف کرد، گفت: مدتی قبل برنامه خوبی برای مولدسازی دارایی های دولت تنظیم شده بود که توسط آقای دژپسند متوقف شد. علی سعدوندی در مورد عملکرد فرهاد دژپسند در…