Browsing Tag

رباتیک

ایران پس از آمریکا دومین سازنده ربات جراح می‌شود
نخستین جراحی از راه دور با ربات ایرانی انجام شد

با انجام عمل جراحی موفق به وسیله ربات جراح ایرانی روی یک سگ که به صورت از راه دور در دو بیمارستان امام خمینی و سینا انجام شد، ایران دومین کشور دارای توانایی ساخت ربات جراح از راه دور می‌شود. اولین جراحی رباتیک از راه دور در ایران با…