Browsing Tag

ساختارهای مالی و پولی

کشور به اصلاح سیاست‌های مالی و پولی نیاز دارد

به گزارش باطن، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در ادامه برنامه‌های تبلیغاتی خود در شبکه چهار درباره اینکه ریاست جمهوری یک سیستم و مکتب فکری است و جریان فکری است، اظهار کرد: به غلط تصور شده که رئیس جمهور باید دانای کل و خودش طراح سناریوهای…