Browsing Tag

شریعتی

لطیفه ساختن جواب نداد، حالا سنگ پرتاب کنیم!

پس از مدت ها لطیفه ساختن درباره دکتر علی شریعتی- با اهداف پیدا و پنهان- در سال های گذشته، چندی است که در سالروز درگذشت او موضوع مدرک تحصیلی اش نیز دستمایه تردید افکنی درباره شخصیت و پروژه فکری او شده است. منتقدان که طیف متنوعی هستند (از…