Browsing Tag

علی القاصی مهر

دادستان تهران:
در صورت عبور نامزد‌ها از خطوط قرمز نظام با آن‌ها برخورد خواهد شد

به گزارش باطن، علی القاصی مهر، دادستان تهران در جلسه هماهنگی ارتقاء سطح عملکرد دستگاه‌های قضایی و امنیتی در انتخابات پیش رو، دادسرا‌های استان تهران را مکلف کرد با افزایش هماهنگی با دستگاه‌های ضابط قضایی و رعایت موازین قانونی ضمن تأمین نظم و…