Browsing Tag

فخری زاده

انتقام شهید فخری زاده گرفته شد؟
مرگ مغز متفکر فضایی و موشکی رژیم صهیونیستی + زندگی نامه

رئیس پیشین سازمان فضایی رژیم صهیونیستی حدود چهار هفته بعد از جراحاتی شدیدی که در شهر عکا متحمل شد، مُرد. او دانشمند صنعت موشکی، رئیس پروژه ماهواره ای، رئیس آژانس قضایی اسرائیل، رئیس سابق صنایع نظامی رافائل و از طراحان اصلی سیستم گنبد آهنین…