Browsing Tag

فرانسه، مذاکرات، برجام

فرانسه خواستار پیشرفت فوری در مذاکرات برجام شد

در استانه برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام، وزیر امور خارجه فرانسه خواستار پیشرفت فوری در روند احیای این توافق شد. او با بیان این ادعا که آمریکا برای بازگشت به این توافق آمادگی دارد از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به طور متناسب پاسخ دهد.