Browsing Tag

فساد

جراحتی قدیمی بر اندام سازمان‌های دولتی

فساد اداری به ‌عنوان جراحتی قدیمی بر اندام سازمان‌های دولتی، امروز به یکی از بحران‌های ملی تبدیل شده است و تداوم رو به گسترش این پدیده خطر سلب اعتماد مردم را در پی دارد. از این ‌رو راهکارهای زیر در جهت مهار و کنترل بخشی از این فساد ارایه می…