Browsing Tag

محمود گودرزی

مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد

هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران پیرو جلسه 16 آبان 1400، محمود گودرزی را به عنوان مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران انتخاب کرد. سوابق کاری محمود گودرزی بدین شرح است: معاون بازار بورس تهران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری صبا…