Browsing Tag

مستند من فرکانسم را عوض نمی کنم

گزارش باطن از مستند‌های تبلیغاتی انتخابات؛
لطفا فرکانس خود را عوض کنید

به گزارش پایگاه خبری باطن، در جریان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، پس از بخش مناظرات میان نامزدها که مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش مبارزات انتخاباتی به شمار می‌رود، فیلم‌های مستند تبلیغاتی نامزدها از اهمیت ‌و جایگاه‌ ویژه‌ای برخوردار…