Browsing Tag

مشاجره

آینده ای را که از کودکمان می گیریم
اگر می دانستید دعوای والدین چه بلایی سر کودک می آورد…

باطن: قدیمی‌ها می‌گفتند: «دعوا نمک زندگی است» اما اگر شورش درآید زندگی را به کام تمام اعضای خانواده خصوصاً فرزندان تلخ می‌کند. با گریه به تنها ثمره زندگی‌اش نگاه می‌کند و می‌گوید: «من فقط به خاطر تو دارم این زندگی را تحمل می‌کنم، اگر تو…