Browsing Tag

مشارکت سیاسی

سلیمی‌نمین:
مصلحت‌طلبی‌های شخصی کنار رود مشارکت بالای ۵۰ درصد خواهد بود

به گزارش باطن، روزنامه ایران گفت‌وگویی با عباس سلیمی نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید. برخی‌ها در بحث مشارکت نکردن دچار تناقض هستند - برخی‌ها در بحث مشارکت نکردن دچار تناقض هستند. زیرا همان…