Browsing Tag

مصطفی هاشمی طبا

گزارش باطن از کاستی‌های مناظره ها؛
متفاوت بودن سوالات و عدم توافق نامزدها بر سر شیوه مناظره/

اخبار پس از مناظره دوم حاکی از آن است که تقریبا همه منتقدان و خود نامزدها با یکسان نبودن سوالات مناظره مشکل دارند و مساله دیگر این است در روند برگزاری مناظرات هیچگاه نظر نامزدها پرسیده نشده و توافق آنها برای روند برگزاری جلب نشده است. به…