Browsing Tag

معماری اسلامی

بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران با رویکرد شهر ایرانی و اسلامی

حمیدرضا صارمی در حاشیه چهارمین برنامه قرار خدمت شهرداری تهران که مربوط به بازدید از منطقه 3 بود، با اشاره به مسئله کمبود پارکینگ در شهر تهران، گفت: یکی از هزاران مشکل شهر تهران که تبعات زیادی را به همراه داشته و موجب تضییع حقوق شهروندان…