Browsing Tag

مهدی اقراریان

از امروز برای بررسی برنامه های ارائه شده
۱۱ گزینه تصدی شهرداری تهران در شورا

منتخب ششمین دوره شورای شهر تهران با اشاره به برنامه هفته جاری اعضای منتخب شورای شهر تهران در فرآیند بررسی برنامه‌های کاندیداهای تصدی شهرداری تهران اظهار کرد: براساس قرعه‌کشی انجام شده زمان ارائه برنامه‌ها از سوی گزینه‌های تصدی شهرداری تهران…

مهدی اقراریان:
باید نگاه خاص تری به فعالیت های ورزشی همگانی صورت گیرد

نامزد انتخابات شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت ورزش همگانی و بانوان در سلامت شهروندان تهرانی نقش سازمان ورزش شهرداری تهران در حمایت جدی از توسعه این مساله مهم را تشریح کرد. مهدی اقراریان در گفتگو با پایگاه خبری باطن با اشاره به اینکه…