Browsing Tag

موتور جستجوی ملی

فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|ترک فعل وزیر ارتباطات در توسعه موتور جست‌وجوی ملی

توسعه موتور جست‌وجوی ملی یکی از تکالیف قانونی وزارت ارتباطات است که متأسفانه این وزارتخانه در انجام این تکلیف قانونی دچار ترک فعل شده است. باطن: «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ ساخت و توسعه موتور جست‌وجوی ملی به‌عنوان یکی از اجزا و ارکان…