Browsing Tag

وزیر آموزش و پرورش

از سوی وزیر آموزش و پرورش؛
نحوه برگزاری امتحانات پایانی دانش آموزان اعلام شد

وزیر آموزش و پرورش، نحوه ارزشیابی و برگزاری امتحانات پایان سال دانش آموزان در پایه‌های مختلف تحصیلی را تشریح کرد.  محسن حاجی میرزایی در برنامه گفتگوی وزیر با خانواده بزرگ آموزش و پرورش که از کانال ویژه «گفتگو با شما» در شبکه…