Browsing Tag

پاکبان

حواسمان به «پاکبانهای مصلحتی» هست؟!

ماجرای سواستفاده ی کارکنان شهرداری آبادان از سهمیه ی واکسن کرونا ی ویژه ی پاکبانان تا این لحظه آنقدر وسعت یافته و تکرار شده که نیازی به ذکر مجدد آن، احساس نمیشود اما اشاره به چند نکته مهم در این باره خالی از لطف نیست شاید از نظرها پنهان…