Browsing Tag

چک

از پایان شهریور
ثبت و استعلام چک‌های صیادی با خودپرداز

امکانات جدید مرتبط با ثبت و استعلام چک‌های صیادی با وجود پیچیدگی‌های فنی و مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا برای شبکه بانکی کشور، نهایتا تا پایان شهریور در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. امکانات جدید مرتبط با ثبت و استعلام چک‌های صیادی با…

نسبت تعدادچک های برگشتی به کل چک‌های صادره تک رقمی شد

آمار نشان می‌دهد که با وجود اجرای ناقص قانون جدید چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۹۹ برای اولین بار در چند سال اخیر تک رقمی شده است. قاعده‌گذاری غلط قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ موجب شده بود تا در چند سال گذشته…