Browsing Tag

کابل

خطیب زاده اقدام تروریستی امروز در غرب کابل را محکوم کرد

«سعید خطیب زاده» سخنگویوزارت امور خارجه امشب (شنبه) اقدام تروریستی امروز در غرب کابل را که در آن یک مرکز آموزشی مورد حمله قرار گرفت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز مراتب انزجار از این اقدام تروریستی که افراد عادی خصوصا دانش…