Browsing Tag

کیانوش جهانپور، حسن قاضی زاده هاشمی،

نگاهي به تغيير الگوی رفتاري برخي کارگزاران با مردم در بزنگاه نقد
توهین و تمسخر به وقت پاسخگویی| از

تصویر حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که با کفش به داخل چادر یکی از زلزله‌زدگان استان کرمانشاه در سال96 رفته بود انتقادات زیادی را نسبت به نحوه برخورد فرادستی و پایین‌دستی کارگزار و مردم برانگیخت.