Browsing Tag

گوکل

سرچ کردن باعث می‌شود اخبار جعلی را زودتر باور کنیم
چطور با سرچ کردن گمراه می شوید؟

سرچ‌کردن امروزه برای اکثر ما به فعالیتی روزمره تبدیل شده است. تا حدی که پژوهشگرانی مانند ست استیونز دیویدویتس معتقدند بررسی سابقۀ سرچ‌های انسان‌ها بیشتر از هر منبع دیگری دربارۀ آن شخص به ما اطلاعات می‌دهد. چرا که افراد معمولاً حتی چیز‌هایی…