Browsing Tag

یادداشت

باید نگاه خاص تری به فعالیت های ورزشی بانوان صورت گیرد

توسعه و ترویج ورزش همگانی در بین پایتخت نشینان که از مهم‌ترین وظیفه سازمان ورزش به عنوان یکی از نهادهای وابسته به شهرداری تهران است، قطعا بدون در نظر گرفتن بانوان به عنوان ستون های اصلی هر خانواده و دختران به عنوان آینده سازان و…