آمار انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استان‌ها+ جدول

آمار انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی اعلام می‌شود.

به گزارش باطن به نقل از خبرگزاری تسنیم، ‌در انتخابات 1400، 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که ‌‌از این تعداد 29 میلیون و 980 هزار و 38 نفر مرد و 29 میلیون و 330 هزار و 269 نفر زن و یک‌میلیون و 392 هزار و 148 نفر را رأی‌اولی شامل می‌شد.

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان ذکر شده است:

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان آذربایجان‌شرقی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان آذربایجان‌شرقی
میزان مشارکت
میزان کل آرا
سیدابراهیم رئیسی
محسن رضایی
عبدالناصر همتی
امیرحسین قاضی‌زاده

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان آذربایجان‌غربی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان آذربایجان‌غربی
میزان مشارکت 46.3 درصد
میزان کل آرا 924727
سیدابراهیم رئیسی 578733
محسن رضایی 122778
عبدالناصر همتی 187872
امیرحسین قاضی‌زاده 35230

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اردبیل

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اردبیل
میزان مشارکت 54.3 درصد
میزان کل آرا 542926
سیدابراهیم رئیسی 307393
محسن رضایی 54152
عبدالناصر همتی 88198
امیرحسین قاضی‌زاده 20300

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اصفهان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اصفهان
میزان مشارکت
میزان کل آرا
سیدابراهیم رئیسی
محسن رضایی
عبدالناصر همتی
امیرحسین قاضی‌زاده

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان البرز

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان البرز
میزان مشارکت 42 درصد
میزان کل آرا 733170
سیدابراهیم رئیسی 264822
محسن رضایی 38946
عبدالناصر همتی 32801
امیرحسین قاضی‌زاده 21188

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان ایلام

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان ایلام
میزان مشارکت 63 درصد
میزان کل آرا 285194
سیدابراهیم رئیسی 156625
محسن رضایی 40600
عبدالناصر همتی 22544
امیرحسین قاضی‌زاده 7560

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان بوشهر

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان بوشهر
میزان مشارکت 57.8 درصد
میزان کل آرا 461269
سیدابراهیم رئیسی 310459
محسن رضایی 43069
عبدالناصر همتی 32008
امیرحسین قاضی‌زاده 10471

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان تهران

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان تهران
میزان مشارکت
میزان کل آرا
سیدابراهیم رئیسی 2159504
محسن رضایی 314772
عبدالناصر همتی 395211
امیرحسین قاضی‌زاده 178252

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری
میزان مشارکت 52 درصد
میزان کل آرا 395015
سیدابراهیم رئیسی 187743
محسن رضایی 153826
عبدالناصر همتی 14032
امیرحسین قاضی‌زاده 7441

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌جنوبی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌جنوبی
میزان مشارکت 74 درصد
میزان کل آرا 422599
سیدابراهیم رئیسی 343106
محسن رضایی 17260
عبدالناصر همتی 23220
امیرحسین قاضی‌زاده 12349

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌رضوی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌رضوی
میزان مشارکت 54.9 درصد
میزان کل آرا 2536242
سیدابراهیم رئیسی 1862386
محسن رضایی 138452
عبدالناصر همتی 135273
امیرحسین قاضی‌زاده 104915

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خوزستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خوزستان
میزان مشارکت
میزان کل آرا
سیدابراهیم رئیسی
محسن رضایی
عبدالناصر همتی
امیرحسین قاضی‌زاده

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان زنجان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان زنجان
میزان مشارکت 53 درصد
میزان کل آرا 435059
سیدابراهیم رئیسی 279572
محسن رضایی 45671
عبدالناصر همتی 38391
امیرحسین قاضی‌زاده 17426

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سمنان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سمنان
میزان مشارکت 54 درصد
میزان کل آرا 280621
سیدابراهیم رئیسی 203994
محسن رضایی 15280
عبدالناصر همتی 16466
امیرحسین قاضی‌زاده 11394

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان
میزان مشارکت 61.79 درصد
میزان کل آرا 1038459
سیدابراهیم رئیسی 541212
محسن رضایی 218012
عبدالناصر همتی 108072
امیرحسین قاضی‌زاده 23539

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان فارس

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان فارس
میزان مشارکت
میزان کل آرا
سیدابراهیم رئیسی
محسن رضایی
عبدالناصر همتی
امیرحسین قاضی‌زاده

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قزوین

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قزوین
میزان مشارکت 52.14 درصد
میزان کل آرا 492815
سیدابراهیم رئیسی 315401
محسن رضایی 44354
عبدالناصر همتی 39425
امیرحسین قاضی‌زاده 19713

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قم

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قم
میزان مشارکت 53 درصد
میزان کل آرا 444918
سیدابراهیم رئیسی 346010
محسن رضایی 22931
عبدالناصر همتی 22395
امیرحسین قاضی‌زاده 17629

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کردستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کردستان
میزان مشارکت 37.4 درصد
میزان کل آرا 451590
سیدابراهیم رئیسی 185824
محسن رضایی 66895
عبدالناصر همتی 66240
امیرحسین قاضی‌زاده 14775

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمان
میزان مشارکت 60 درصد
میزان کل آرا 1000321
سیدابراهیم رئیسی
محسن رضایی
عبدالناصر همتی
امیرحسین قاضی‌زاده

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمانشاه

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمانشاه
میزان مشارکت 46 درصد
میزان کل آرا 711252
سیدابراهیم رئیسی 382087
محسن رضایی 98134
عبدالناصر همتی 68998
امیرحسین قاضی‌زاده 22825

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد
میزان مشارکت 62.58 درصد
میزان کل آرا 344300
سیدابراهیم رئیسی 151087
محسن رضایی 148434
عبدالناصر همتی 12421
امیرحسین قاضی‌زاده 2312

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گلستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گلستان
میزان مشارکت 61 درصد
میزان کل آرا 825000
سیدابراهیم رئیسی 462000
محسن رضایی 84000
عبدالناصر همتی 139000
امیرحسین قاضی‌زاده 25000

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گیلان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گیلان
میزان مشارکت 56.93 درصد
میزان کل آرا 1132269
سیدابراهیم رئیسی 615208
محسن رضایی 101945
عبدالناصر همتی 132550
امیرحسین قاضی‌زاده 45570

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان لرستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان لرستان
میزان مشارکت 48 درصد
میزان کل آرا 709400
سیدابراهیم رئیسی 416339
محسن رضایی 160200
عبدالناصر همتی 45997
امیرحسین قاضی‌زاده 12939

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مازندران

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مازندران
میزان مشارکت 60.7 درصد
میزان کل آرا 1502479
سیدابراهیم رئیسی 891225
محسن رضایی 132180
عبدالناصر همتی 103580
امیرحسین قاضی‌زاده 56083

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مرکزی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مرکزی
میزان مشارکت 51 درصد
میزان کل آرا 537585
سیدابراهیم رئیسی 366899
محسن رضایی 43542
عبدالناصر همتی 31035
امیرحسین قاضی‌زاده 21823

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان هرمزگان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان هرمزگان
میزان مشارکت 58.11 درصد
میزان کل آرا 691407
سیدابراهیم رئیسی 436134
محسن رضایی 61148
عبدالناصر همتی 53230
امیرحسین قاضی‌زاده 20612

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان همدان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان همدان
میزان مشارکت 45.6 درصد
میزان کل آرا 650420
سیدابراهیم رئیسی 440847
محسن رضایی 53262
عبدالناصر همتی 62989
امیرحسین قاضی‌زاده 20626

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان یزد

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان یزد
میزان مشارکت 58.36 درصد
میزان کل آرا 428739
سیدابراهیم رئیسی 306080
محسن رضایی 22958
عبدالناصر همتی 34969
امیرحسین قاضی‌زاده 17602

* * * * *

همچنین میزان آرای تفکیکی هر کاندیدا به‌شرح جداول زیر است:

جناب آقای سیدابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور منتخب)

نام استان میزان کل آرا سید ابراهیم رئیسی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی 924727 578733
اردبیل 542926 307393
اصفهان
البرز 733170 264822
ایلام 285194 156625
بوشهر 461269 310459
تهران 2159504
چهارمحال و بختیاری 395015 187743
خراسان جنوبی 422599 343106
خراسان رضوی 2536242 1862386
خراسان شمالی 430000 221722
خوزستان
زنجان 435059 279572
سمنان 280621 203994
سیستان و بلوچستان 1038459 541212
فارس
قزوین 492815 315401
قم 444918 346010
کردستان 451590 185824
کرمان 1321000
کرمانشاه 711252 38287
کهگیلویه و بویراحمد 344300 151087
گلستان 825000 462000
گیلان 1132269 615208
لرستان 709400 410172
مازندران 1502479 891225
مرکزی 537585 366899
هرمزگان 691407 436134
همدان 650420 440847
یزد 428739 306080

* * * * *

جناب آقای محسن رضایی

نام استان میزان کل آرا محسن رضایی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی 924727 122778
اردبیل 542926 54152
اصفهان
البرز 733170 38946
ایلام 285194 40600
بوشهر 461269 43069
تهران 314772
چهارمحال و بختیاری 395015 153826
خراسان جنوبی 422599 17260
خراسان رضوی 2536242 138452
خراسان شمالی 430000 36756
خوزستان
زنجان 435059 45671
سمنان 280621 15280
سیستان و بلوچستان 1038459 218012
فارس
قزوین 492815 44354
قم 444918 22931
کردستان 451590 66895
کرمان 1321000
کرمانشاه 711252 98134
کهگیلویه و بویراحمد 344300 148434
گلستان 825000 84000
گیلان 1132269 101945
لرستان 709400 157845
مازندران 1502479 132180
مرکزی 537585 43542
هرمزگان 691407 61148
همدان 650420 53262
یزد 428739 22958

* * * * *

جناب آقای عبدالناصر همتی

نام استان میزان کل آرا عبدالناصر همتی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی 924727 187872
اردبیل 542926 88198
اصفهان
البرز 733170 32801
ایلام 285194 22544
بوشهر 461269 32008
تهران 295211
چهارمحال و بختیاری 395015 14032
خراسان جنوبی 422599 23220
خراسان رضوی 2536242 135273
خراسان شمالی 430000 41616
خوزستان
زنجان 435059 38391
سمنان 280621 16466
سیستان و بلوچستان 1038459 108072
فارس
قزوین 492815 39425
قم 444918 22395
کردستان 451590 66240
کرمان 1321000
کرمانشاه 711252 68998
کهگیلویه و بویراحمد 344300 12421
گلستان 825000 139000
گیلان 1132269 132550
لرستان 709400 45620
مازندران 1502479 103580
مرکزی 537585 31035
هرمزگان 691407 53230
همدان 650420 62989
یزد 428739 34969

* * * * *

جناب آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

نام استان میزان کل آرا امیرحسین قاضی‌زاده
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی 924727 35230
اردبیل 542926 20300
اصفهان
البرز 733170 21188
ایلام 285194 7560
بوشهر 461269 10471
تهران 178252
چهارمحال و بختیاری 395015 7441
خراسان جنوبی 422599 12349
خراسان رضوی 2536242 104915
خراسان شمالی 430000 18160
خوزستان
زنجان 435059 17426
سمنان 280621 11394
سیستان و بلوچستان 1038459 23539
فارس
قزوین 492815 19713
قم 444918 17629
کردستان 451590 14775
کرمان 1321000
کرمانشاه 711252 22825
کهگیلویه و بویراحمد 344300 2312
گلستان 825000 25000
گیلان 1132269 45570
لرستان 709400 15626
مازندران 1502479 56083
مرکزی 537585 21823
هرمزگان 691407 20612
همدان 650420 20626
یزد 428739 17602

* * * * *

در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک اعلام می‌شود:

ردیف نام استان میزان مشارکت میزان کل آرا رئیسی رضایی همتی قاضی‌زاده
1 آذربایجان شرقی
2 آذربایجان غربی 46.3 درصد 924 هزار و 727 نفر رای 578 هزار و 733 رای 122 هزار و 778  رای 187 هزار و 872 رای 35 هزار و 230 رای
3 اردبیل 54.3 درصد 542 هزار و 926 نفر رای 307 هزار و 393 رای 54 هزار و 152 رای 88 هزار و 198 رای 20 هزار و 300 رای
4 اصفهان
5 البرز 42 درصد 733 هزار و 170 نفر رای 264 هزار و 822 رای 38946 رای 32801 رای 21188 رای
6 ایلام 63 درصد 285 هزار و 194 رای 156 هزار و 625 رای 40 هزار و 600  رای 22 هزار و 544  رای 7 هزار و 560 رای
7 بوشهر 57.8 درصد 461 هزار و 269 رای 310 هزار و 459 رای 43 هزار و 69 رای 32 هزار و 8 رای 10 هزار و 471 رای
8 تهران 2 میلیون و 159  هزار و 504 رای 314 هزار و 772  رای 295  هزار و 211 رای 178 هزار و 252 رای
9 چهارمحال و بختیاری 52 درصد 395 هزار و 15 رای 187 هزار و 743 رای 153 هزار و 826 رأی 14 هزار و 32 رأی 7 هزار و 441 رأی
10 خراسان جنوبی 74 درصد‌ 422 هزار و 599 هزار رای 343 هزار و 106 رای ‌17 هزار و 260 رای 23 هزار و 220 رای 12 هزار و 349 رای
11 خراسان رضوی  54.9 درصد 2 میلیون و 536 هزار و 242 رای یک میلیون و 862 هزار و 386 رای 138 هزار و 452 رای 135 هزار و 273 هزار رای 104 هزار و 915 رای
12 خراسان شمالی 65 درصد 430 هزار رای 221 هزار و 722 رای 36 هزار و 756 رای 41 هزار و 616 رای 18 هزار و 160 رای
13 خوزستان
14 زنجان 53 درصد 435 هزار و 59 رای 279 هزار و 572 رای 45 هزار و 671 رای 38 هزار و 391 رای 17 هزار و 426 رای
15 سمنان 54 درصد 280 هزار و 621 ‌ رأی 203 هزار و 994 رأی 15 هزار و 280 رأی 16 هزار و 466 رأی 11 هزار و 394 رأی
16 سیستان و بلوچستان 61.79 درصد یک میلیون و 38 هزار و 459 رای 541 هزار و 212 رای 218 هزار و 12 رای 108 هزار و 72 رای 23 هزار 539 رای
17 فارس
18 قزوین 52.14 درصد 492 هزار و 815 رأی 315 هزار و 401 رای 44 هزار و 354 رای 39 هزار و 425 رای 19 هزار و 713 رای
19 قم 53 درصد 444 هزار و 918 رای 346 هزار و 10 رای 22 هزار و 931 22 هزار و 395 17 هزار و 629
20 کردستان 37.4 درصد 451 هزار و 590 رای 185 هزار و 824 رای 66 هزار و 895 رای 66 هزار و 240 رای 14هزار و 775 رای
21 کرمان 60 درصد یک میلیون و 321 هزار رای
22 کرمانشاه 46 درصد 711 هزار و 252  رای 382 هزار و 87 رای 98 هزار و 134  رای 68 هزار و 998 رای 22 هزار و 825 رای
23 کهگیلویه و بویراحمد 62.58 درصد 344 هزار و 300 رای  151 هزار و 87 رای  148 هزار و 434 رای 12 هزار و 421 رای 2 هزار  312 رای
24 گلستان 61 درصد 825 هزار 462 هزار رأی  84 هزار رأی،  139 هزار رأی  25 هزار رأی
25 گیلان 56.93 درصد یک میلیون و 132 هزار و 269 رای 615 هزار و 208 رأی 101 هزار و 945 رأی 132 هزار و 550 رأی 45 هزار و 570 رأی
26 لرستان 48 درصد 709 هزار و 400 رای 416 هزار و 339 رای 160 هزار و 200  رای 45 هزار و 997  رای 12 هزار و 939 رای
27 مازندران 60.7 درصد یک میلیون و 502 هزار و 479 891 هزار و 225 رای 132 هزار و 180 رای 103 هزار و 580 رای 56 هزار و 83 رای
28 مرکزی 51 درصد 537 هزار و 585 366 هزار و 899 رای 43 هزار و 542 رای 31 هزار و 35 رای 21 هزار و 823 رای
29 هرمزگان 58.11 درصد 691 هزار 407 رای 436 هزار و 134 رای 61 هزار 148 رای 53 هزار و 230 رای 20 هزار و 612 رای
30 همدان 45.6 درصد 650 هزار و 420 رای 440 هزار و 847 رای 53 هزار و 262 رای 62 هزار 989 رای 20 هزار و 626 رای
31 یزد 58.36 درصد 428 هزار و 739 رای 306 هزار و 80 رای 22 هزار و 958 رای 34 هزار و 969 رای 17 هزار و 602 رای
ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود