آمار واردات واکسن به تفکیک کشورها

کیانوش جهانپور گفت: تاکنون بیش از ۱۳ میلیون دوز واکسن وارداتی و تولید داخل به وزارت بهداشت تحویل شده است.

وی افزود: تا امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰، جمعاً ۸ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۷۰ دوز واکسن در سراسر کشور تزریق شده است.

جهانپور در تشریح واکسیناسیون کرونا به تفکیک واکسن مورد استفاده در کشور تا روز یکشنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰، گفت: اسپوتنیک روسیه نوبت اول به میزان ۴۲۱۴۴۹ دوز و اسپوتنیک روسیه نوبت دوم به میزان ۳۴۸۴۴۰ دوز بوده است.

وی به واکسن چینی نوبت اول به میزان ٣٨۴٧٧٣۵ دوز اشاره کرد و افزود: تاکنون واکسن چینی نوبت دوم به میزان ۱۷۷۰۵۱۱ دوز تأمین شده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو به واکسن بهارات هند اشاره کرد و گفت: نوبت اول ۵۹۰۶۰ دوز و نوبت دوم ۵۳۹۵۰ دوز بوده است.

جهانپور ادامه داد: واکسن آسترازنکا نوبت اول ۱۶۴۵۲۴۵ دوز و نوبت دوم ۹۵۹۲۵ دوز بوده است.

وی افزود: واکسن کووایران برکت نوبت اول تاکنون ۲۰۵۷۵۵ دوز بوده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: مجموع نوبت اول ۶١٧٩٢۴۴ دوز و مجموع نوبت دوم ۲۲۶۸۸۲۶ دوز بوده است.

وی تاکید کرد: واجدین شرایط واکسن کرونا، جهت دریافت نوبت واکسیناسیون در سامانه سلامت به نشانی salamat.gov.ir ثبت نام کنند و قبل از دریافت پیامک نوبت دهی، از هر گونه مراجعه حضوری به مراکز خودداری کنند.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود