سید حسن نصرالله:
حفظ دستاوردهای پیروزی جنگ تموز حائز اهمیت است

سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت شانزدهمین سالروز پیروزی جنگ تموز در سال ۲۰۰۶ آغاز شد.

دبیرکل حزب الله در ابتدای سخنان خود گفت: همواره هنگامی که مومنان صادقی درباره وعده خود وجود داشته باشند و با مسئولیت پذیری مصمم به جهاد باشند وعده خدا و رسولش به آنها همیشه وعده پیروزی است.

وی افزود: در سالروز پیروزی جنگ تموز مهمترین مسئولیتی که برعهده همه است مسئولیت حفظ دستاوردهای این جنگ است. این دستاوردها و معادلات با آمال و آرزو و بر سر میز مذاکره حاصل نشد بلکه با فداکاری های عظیم محقق گردید. امانت شهدا حفظ دستاوردهای آنها در جنگ تموز در سال ۲۰۰۶ و گسترش این دستاوردها و اقدامات مثبت است. این دستاوردها طی سنوات گذشته حفظ گردید و با رویارویی قهرمانانه فلسطینی ها در نبرد شمشیر قدس وارد مرحله جدیدی شد. مهمترین دستاورد جنگ تموز ایجاد توازن بازدارندگی به عنوان دستاورد تاریخی و راهبردی مقاومت بود.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود