Browsing Tag

داروی ایرانی

رکورد تولید آنتی‌بیوتیک در کشور شکسته شد

سید احمد موسوی درباره فعالیت تولید آنتی‌بیوتیک سازی در استان مازندران، اظهار کرد: ماموریت ما، تولید و تامین مواد موثره دارویی آنتی‌بیوتیکی و غیرآنتی‌بیوتیکی مورد نیاز کشور است. وی با اشاره به وضعیت تولید این محصول در سه سال گذشته، گفت:…