Browsing Tag

شرکت واحد

ماجرای دپوی ۲۰۰ اتوبوس شرکت واحد در بوستان سرخه حصار

به گزارش باطن، اتوبوسرانی تهران با حدود ۵۵۰۰ نیرو در بخش عمومی و خصوصی فعال است و هر چند در شرایط کرونا آمار مسافران آن کاهش یافته، ولی یکی از پایه‌های اصلی حمل و نقل عمومی در پایتخت محسوب می‌شود. تا قبل از کرونا آمار مسافران اتوبوس‌های…