کنایه جناب خان به سنگرزاده

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود