برنج تبدیل به رویا شد!

در اردیبهشت ۹۹ قیمت برنج ایرانی و خارجی به ترتیب در دامنه ۲۵ و ۱۰ هزارتومان بوداما حالا در اردیبهشت ۱۴۰۰ این رقم به ترتیب به قله ۴۰ و ۲۵ هزارتومان رسیده.

افزایش ۶۰ درصدی در قیمت برنج ایرانی و همچنین افزایش ۱۵۰ درصدی در نرخ برنج خارجی، اما آیا این افزایش قیمت باعث حذف برنج از سفره ایرانیان شده؟

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود