ماجرای تنخواه 1400
برداشت غیرمجاز دولت از بانک مرکزی

4.7 درصد از بودجه عمومی توسط دولت از تنخواه بانک مرکزی برداشت شده که 15 هزار میلیاردتومان بیشتر از میزان مجاز بوده است. این عمل 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور ایجاد خواهد کرد.

سید حمید پور محمدی معاون امور اقتصادی  رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود گفت: دولت از محل تنخواه بودجه 40 هزار میلیارد تومان دریافت کرده است.

طبق قانون بودجه هر ساله دولت برای انجام برخی کارهای ضروری مجاز است تا 3 درصد بودجه عمومی را تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی قرض کرده و تا پایان سال آن را تسویه کند. این رقم در سه سال گذشته به علت حوادث غیر مترقبه  از قبیل سیل و…  به 6 درصد رسیده بود.

اما در سال جاری به علت حذف دلایل افزایشی این نسبت باز هم در همان حد 3 درصد عنوان شد. این در حالی است که به گفته پور محمدی در سال جاری 40 هزار میلیارد تومان از تنخواد در دو ماه ابتدایی سال برداشت شده که برابر با 4.7 درصد از کل بودجه عمومی است.

باتوجه به آن که بودجه عمومی مصوب شده در سال 1400، معادل با 841 هزار میلیارد تومان بوده بنابراین 3 درصد آن 25 هزار و 230 میلیارد تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر دولت تقریبا در سال جاری 15 هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف مجاز از تنخواه بانک مرکزی برداشت کرده است.گویی دولت به حجم 6 درصدی سالهای قبل عادت کرده و هنوز نتوانسته است با رقم جدید خود را تطبیق دهد.

اما نکته مهم آن است که برداشت بی رویه از تنخواه سبب خلق نقدینگی شده و با توجه به ضریب فزاینده 7.6 درصدی، نقدینگی ایجاد شده در کشور برابر با 304 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بانک مرکزی

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود