گزارش بانک مرکزی نشان می دهد
سبقت معوقات ارزی از ریالی

نوسانات قیمت دلار در سال های جاری سبب شد تا وام های معوقه، مشکوک الوصول و سررسید گذشته ارزی در این سالها سهم بیشتری از تسهیلات را به خود اختصاص دهند و روندی صعودی داشته باشند.

روند تسهیلات غیر جاری به ارزش ریالی در مقایسه با بدهی های ارزی دچار افت بیشتری شده است. مقایسه این ارقام گویای تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سهم بالای مبالغ باز پرداخت نشده دلاری در وام ها به کل تسهیلات داشته است.

تسهیلات غیر جاری به وام هایی اطلاق می شود که از طریق بانکها به گیرندگان آنها اعطا شده اما متقاضیان پس از اخذ وام آن را باز پرداخت نکرده اند. این وام ها اعم از سررسید گذشته، معوقه، مشکوک الوصول و سوخته بوده که با توجه به مدت زمان عدم باز پرداخت درجه بندی می شود. بنابراین نسبت تسهیلات غیر جاری سهم این بخش به کل وام های اعطایی بانکها خواهد بود.با توجه به آنکه این وام ها با دو واحد پولی ریال و دلار بوده می توان این شاخص را به دو بخش ریالی و ارزی تقسیم بندی کرد.

روند معکوس تسهیلات غیرجاری ریالی و دلار
در همین خصوص در روند اعلام شده در گزارشهای بانک مرکزی مشاهده میشود وام های دلاری بدون باز پرداخت از سال 97 تا 99 پس از یک افت کوتاه دوباره روندی افزایشی داشته و اکنون به سطح 12.5 درصد رسیده است. اما رکورد این متغیر در سه ماهه اول 98 رخ داد که برابر با 14.2 درصد بود.

این در حالی است که وام های ریالی بدون بازپرداخت در این دوره روندی تقریبا نزولی داشته و با یک روند تقریبا نزولی به کمترین حدخود در رویکردهای فصلی این متغیر در سه سال گذشته رسیده است؛ 7.4 درصد.

بیشترین سطحی که از نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی در هر فصل ثبت شده به سه ماهه های اول تا سوم سال 97 بوده که در این مدت نرخ آن تقریبا 11.6 درصد بود در همین مقطع اما کمترین نرخ های ارزی درصد تسهیلات غیر جاری ثبت شده که برابر با 9 بوده است.

علت بالاتری بودن نرخ این متغیر با دلار را می توان نوسانات نرخ دلار در این دوره ها دانست.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود