در آخرین نظرسنجی‌ها اتفاق افتاد
تثبیت رای آیت‌الله رئیسی در بالای 50درصد

به گزارش باطن، پیمایش‌های انتخاباتی حکایت از آن دارند با نزدیک شدن به انتخابات روز جمعه افراد واجد شرایط رای تقریبا تصمیم خود را یک سره کرده‌اند؛ هم در ارتباط با مشارکت و هم انتخاب نامزدها. اعداد و ارقام این نظرسنجی‌ها مبتنی بر داده‌های مرکز افکارسنجی ایرانیان تفاوت چشمگیری از شهریورماه سال گذشته تاکنون درخصوص نرخ مشارکت ندارند و هنوز در محدود ۴۰درصد نوسان می‌کنند. تا مناظره یکی مانده به آخر ۷نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز هیچ‌کدام از نامزدها نتوانستند موج بزرگی در حمایت از خود برپا کنند و جریان انتخابات در آرام‌ترین حالت خود جلو می‌رود.
پیش‌بینی نرخ مشارکت در ۲۰خردادماه ۴۱درصد بوده است و از کل این جمعیت مشارکت‌کننده 68.3درصد نیز گفته‌اند نامزد مدنظر خودشان را انتخاب کرده‌اند. ۷۴درصد نیز گفته‌اند به‌هیچ وجه نظر خودشان را تغییر نمی‌دهند.
این اعداد و ارقام به‌وضوح در مقایسه با ادوار نظرسنجی سابق تغییر چشمگیر داشته‌اند و تقریبا شمای کلی‌تری از سبد رای هر ۷نامزد این دوره از انتخابات به دست داده‌اند. نظر کلی جامعه تقریبا سامان یافته و از جمعیت مرددها یا همان کسانی که تصمیم به مشارکت دارند ولی نامزدشان را انتخاب نکرده‌اند نیز شدیدا کاسته شده است. در نظرسنجی ۶خرداد ایسپا، ۴۸درصد کسانی که گفته بودند قطعا و به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند هنوز نامزد مدنظر خودشان را انتخاب نکرده بودند و نمی‌دانستند می‌خواهند به چه کسی رای بدهند. این رقم اکنون در میان کسانی که قصد حتمی مشارکت دارند و نامزدهای خودشان را هم انتخاب کرده‌اند به 31.5درصد رسیده است، یعنی جمعیت مرددها 16.5واحد درصد کاهش یافته است. در مقایسه با نظرسنجی ۱۱خرداد نیز این رقم 9.5واحد درصد کاهش یافته است.
جمعیت آرای سرگردان بیشتر به سبد رای کدام نامزد ریخته شده است؟ حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی.
از افرادی که گفته‌اند قصد شرکت در انتخابات دارند اما هنوز کاندیدای مورد نظرشان را انتخاب نکرده‌اند پرسیده شده است «اگر همین امروز انتخابات برگزار می‌شد شما از بین نامزدهای ریاست‌جمهوری به کدام یک رأی می‌دادید؟». 40.9درصد افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند اما هنوز به طور قطعی نامزد مورد نظرشان را انتخاب نکرده‌اند، گفته‌اند اگر امروز انتخابات برگزار شود به ابراهیم رئیسی رأی می‌دهند. همچنین در پاسخ به این سوال، 10.3درصد به محسن رضایی، 3.5درصد به عبدالناصر همتی، 3.1درصد به سعید جلیلی، 2.5درصد به امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 1.3درصد به محسن مهرعلیزاده و 1.3درصد به علیرضا زاکانی اشاره کرده‌اند.
از میان افرادی که در انتخابات شرکت می‌کنند و نامزد مورد نظرشان را انتخاب کرده‌اند، 65.8درصد ابراهیم رئیسی، 6.9درصد محسن رضایی، 3.4درصد سعید جلیلی، 2.8درصد عبدالناصر همتی، 2.8درصد امیرحسین قاضی زاده هاشمی، ۲ درصد علیرضا زاکانی و 0.7درصد محسن مهرعلیزاده را برگزیده‌اند. 15.6درصد افراد به این سوال پاسخ نداده‌اند.
براین اساس آرای حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در مقایسه با نظرسنجی‌های قبلی برای نخستین بار بالای ۵۰درصد رسیده و حدنصاب مورد نیاز برای ریاست‌جمهوری را به دست آورده است. نمره رای او در حال حاضر روی عدد 65.8درصد ایستاده است.
سایر سوال‌های نظرسنجی اخیر ایسپا نیز حکایت از آن دارند جمعیت مردد برای مشارکت در انتخابات نیز عدد چشمگیری نیست و چندان تغییری در تقسیم‌بندی آرای نامزدها ایجاد نمی‌کند. طبق آخرین نظرسنجی حضوری ایسپا در روزهای ۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ با تعداد نمونه ۵۱۲۱ نفر در سطح کل کشور، 13.6درصد برای مشارکت در انتخابات مردد بوده‌اند و گفته‌اند هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته‌اند. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد نسبت مرددین در مقایسه با نظرسنجی ۱۱ خرداد 3.3درصد کاهش یافته است.
از افرادی که برای شرکت در انتخابات مردد هستند پرسیده شده است «اگر همین امروز انتخابات برگزار می‌شد شما از بین نامزدهای ریاست‌جمهوری به کدام یک رأی می‌دادید؟». 35.5درصد افراد مردد گفته‌اند اگر امروز انتخابات برگزار شود به ابراهیم رئیسی رأی می‌دهند. همچنین در پاسخ به این سوال، 10.8درصد به محسن رضایی، 8.9درصد به عبدالناصر همتی، ۵.۵ درصد به سعید جلیلی، ۵ درصد به امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 2درصد به محسن مهرعلیزاده و 1.4درصد به علیرضا زاکانی اشاره کرده‌اند. ۳۱ درصد افرادی که هنوز برای مشارکت در انتخابات تصمیم نگرفته‌اند به این سوال پاسخ نداده‌اند.
جمعیت مرددهای مشارکت در انتخابات براساس نظرسنجی ایسپا حدود ۸میلیون نفر خواهند بود که پراکندگی آرای آنان میان نامزدها تاثیری در نتیجه نهایی آن نخواهد داشت. براساس همین نظرسنجی اگر نرخ مشارکت۴۱درصد باشد، حدود 24.3میلیون نفر از جمعیت ۵۹.۳میلیون نفری واجد شرایط رای در انتخابات شرکت خواهند کرد که تاکنون قریب به ۱۶میلیون رای آن به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی اختصاص یافته است.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود