حضور در انتخابات وظیفه شرعی است

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود