توزیع 42 میلیون دلار اسکناس در بازار عمده فروشی
پمپاژ یورو به بازار ارز

متوسط هفتگی قیمت دلار و یورو متشکل، سنا و بازار آزاد نسبت به هفته گذشته افت کرد، اما حجم عرضه این دو ارز در بازار متشکل افزایش یافت.

توسط وزنی قیمت دلار و یورو متشکل نسبت به هفته گذشته کاهش یافت. قیمت متوسط دلار متشکل از 23 هزار و 346 تومان به 23 هزار و 325 تومان رسید. متوسط وزنی قیمت یورو متشکل نیز از 28 هزار و 503 تومان در هفته گذشته به 28 هزار و 179 تومان در هفته اخیر رسید.

1

افزایش عرضه دلار و یورو متشکل

عرضه دلار در بازار متشکل ارزی نسبت به هفته گذشته رشد کرد و از 26 میلیون و 223 هزار در هفته گذشته به 42 میلیون و 730 هزار در هفته اخیر رسید. عرضه یورو نیز که در هفته گذشته در سطوح بسیار پایینی قرار گرفته بود در هفته اخیر رشد کرد. عرضه یورو متشکل از 803 هزار در هفته گذشته به 4 میلیون و 671 هزار در هفته اخیر رسید.

2

کاهش قیمت متوسط هفتگی دلار آزاد و سنا

تغییرات قیمت متوسط هفتگی دلار بازار آزاد و سنا نسبت به هفته گذشته بسیار محدود بود. متوسط قیمت دلار بازار آزاد از 24 هزار و 15 تومان در هفته گذشته به 24 هزار و 3 تومان در هفته اخیر رسید. دلار سنا نیز از 23 هزار و 574 تومان در هفته گذشته به 23 هزار و 554 تومان در هفته اخیر افت کرد.

 

3

کاهش قیمت متوسط هفتگی یورو آزاد و سنا

تغییرات قیمت متوسط هفتگی یورو سنا و بازار آزاد نسبت به هفته گذشته منفی بود. متوسط هفتگی قیمت یورو از 29 هزار و 211 تومان در هفته گذشته به 29 هزار و 4 تومان در هفته اخیر رسید. قیمت یورو سنا نیز از 28 هزار و 777 تومان در هفته گذشته به 28 هزار و 505 تومان در هفته اخیر کاهش یافت.

4

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود