احتمال انتخاب یک زن به عنوان شهردار بعدی تهران

منتخب شورای ششم شهر تهران توضیحاتی درباره انتخاب شهردار در پایتخت، انجام پروژه‌های عمرانی، کارآفرینی اجتماعی، اشتغالزایی، موضوع دستفروشان، کودکان کار و مبحث کرونا ارائه داد.
به گزارش باطن به نقل از فارس ، سوده نجفی یکی از منتخبین شورای ششم شهر تهران درباره احتمال انتخاب یک زن به عنوان شهردار گفت: ین مسأله می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. قطعاً اعضای شورا روی گزینه‌های مختلف فکر می‌کنند. اگر خانمی کارآمد، انقلابی با روحیه جهادی همچنین شاخص و معیارهای مناسب برای گزینه شهرداری تهران باشد، اعضای شورا شرایط آن را بررسی می‌کنند.

او افزود: همه موضوعات و ابعاد مختلف به صورتی باشد که انتخاب شهردار زن به نفع شهر باشد، قطعاً آن را رد نمی‌کنیم.

نجفی عنوان کرد: باید توجه داشته باشید که ما نگاه متفاوت نسبت به این قضیه نداریم و فرقی ندارد که شهردار زن یا مرد باشد، مهم کیفیت در اجرای برنامه‌ها و بهبود وضعیت تهران است. اگر یک زن برای اداره تهران توانمندتر باشد، خب قطعا به آن رأی می‌دهیم.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود